Kamer wil nog meer actie tegen salafisme

De Tweede Kamer wil veel meer maatregelen om de invloed van salafisme tegen te houden in Nederland. Deze fundamentalistische islamitische stroming speelt volgens de Kamer een rol bij de radicalisering van jongeren, verspreidt een ondemocratisch gedachtegoed en belemmert de integratie in de samenleving.

Onlangs werden al moties aangenomen om salafistische organisaties in kaart te brengen en te bekijken of een verbod mogelijk is. Donderdagavond werd een nieuwe reeks moties, dit keer gezamenlijk van SP en VVD, met ruime steun aangenomen.

Hierin wordt het kabinet opgeroepen om niet meer samen te werken met salafistische organisaties en ze geen subsidie meer te verstrekken. Bestaande relaties moeten worden beëindigd.

Geldstroom

Ook wil de Kamer liever niet dat gebedshuizen geld krijgen uit Saudi-Arabië, Koeweit en Qatar. En als dat wel zou gebeuren, dan moet de geldstroom vooraf goedgekeurd en gecontroleerd worden door de overheid. De Kamer is bezorgd over de toenemende buitenlandse en conservatieve invloed op de moskeeën in Nederland. Deze gebedshuizen zijn bedoeld voor lokale geloofsgemeenschappen.

Daarnaast moet er meer onderzoek komen naar radicaliseringsprocessen onder jongeren.

Verder nam de Kamer een voorstel van de VVD en PvdA-coalitie aan om salafisten te weren in asielzoekerscentra. Salafistische vrijwilligers proberen soms onder het mom van het bieden van geestelijke zorg asielzoekers te ronselen. Deze motie werd met 105 stemmen voor en 37 tegen aangenomen.

18-12-2015 © ANP / Demet TV