Inspectie controleert zorg op aanpak werkstress

De inspectie SZW controleert vanaf deze maand of zorginstellingen genoeg doen om te lange werktijden en te hoge werkdruk voor hun medewerkers aan te pakken. Ook bekijken de arbeidsinspecteurs of de werkgevers genoeg doen om werknemers te beschermen tegen agressie van patiënten en hun familieleden, meldt de inspectie woensdag.

De inspectie wijst erop dat de helft van het door werk veroorzaakte ziekteverzuim in de zorg aan de werkdruk of agressie te wijten is. Omdat door de vergrijzing een personeelstekort in de zorg dreigt, zou het des te belangrijker zijn het huidige personeel te behouden.

Instellingen zijn verplicht zelf na te gaan of een te hoge werkdruk de oorzaak is van ziekte of arbeidsongeschiktheid. Voor werkgevers, werknemers en ondernemingsraden die willen weten of hun instelling genoeg doet, heeft de inspectie een flyer gemaakt. Die beschrijft wat er van een instelling wordt verwacht.

Abvakabo FNV is blij met de controles. Volgens de grootste vakbond in de zorg vragen zes op de tien medewerkers in de zorg zich vanwege de hoge werkdruk af of zij hun werk op termijn wel kunnen volhouden. De bond noemt het gezien het dreigende personeelstekort in de zorg ‘essentieel’ dat mensen tot hun pensioen op een gezonde manier kunnen doorwerken.

11 april 2012, 08:46
©novum