Opheldering gevraagd over zelfmoord asielzoeker

Minister voor Immigratie en Asiel Gerd Leers (CDA) moet opheldering geven over de asielzoeker die maandag een dag voor zijn uitzetting zelfmoord pleegde. Dat eisen de SP en de ChristenUnie, die geschokt zijn door de daad van de man uit Burundi. “Je mag als parlement niet voorbijgaan aan zo’n duidelijk signaal”, vindt SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen.

Het AD berichtte donderdag over de man, die in Culemborg woonachtig was. Hij zou al enige tijd depressief zijn geweest vanwege de aanstaande uitzetting. Volgens de krant wilde de man met zijn actie waarschijnlijk bereiken dat zijn 14-jarige zoon en zijn 12-jarige dochter in Nederland mogen blijven. De moeder is volgens de krant eerder omgekomen bij het oorlogsgeweld in Burundi.

Leers laat donderdag via zijn woordvoerder weten dat de man in afwachting van een nog lopende beroepsprocedure tegen zijn uitzetting in Nederland mocht blijven. In die procedure wordt rekening gehouden met zijn psychische gesteldheid.

De gemeente Culemborg heeft minister voor Immigratie en Asiel Gerd Leers (CDA) in augustus gevraagd zijn discretionaire bevoegdheid te gebruiken, zodat het gezin in Nederland kon blijven. Daar is de minister niet op ingegaan, omdat toen nog geen sprake was van depressie bij de man. Hij was sinds maart opgenomen in een psychiatrische instelling, meldt een woordvoerder van Leers donderdag.

ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordwind reageert geschokt. “Blijkbaar is er een direct causaal verband tussen de uitzetting en de zelfmoord. Je kunt beleid natuurlijk nooit ophangen aan het dreigen met zelfmoord, maar mogelijk had dit voorkomen kunnen worden.”

Volgens Voordewind maakt de zelfmoord duidelijk dat de zogeheten ‘wortelingswet’, die hij samen met PvdA-Kamerlid Martijn van Dam heeft ingediend, zo snel mogelijk moet worden ingevoerd. Het voorstel houdt in dat kinderen uit het buitenland die al acht jaar in Nederland wonen een verblijfsvergunning krijgen.

Zowel Voordewind als Gesthuizen vindt ook dat Leers veel meer naar burgemeesters moet luisteren bij het bepalen of er wel of niet uitgezet wordt. “Klaarblijkelijk had de burgemeester al aan de bel getrokken”, zegt Voordewind. “Gemeenten, organisaties en burgers luiden steeds vaker de noodklok over dit asielbeleid”, stelt Gesthuizen. “En asielzoekers geven aan dat ze er aan onderdoorgaan.”

Gesthuizen ziet vaker asielzoekers met depressieve klachten. “Hen uitzetten is gewoon geen menselijke manier van met mensen omgaan”, vindt ze.

Voordewind en Gesthuizen geven beiden aan dat ze de details van dit specifieke geval niet kennen. “Ik heb dan ook lang na moeten denken om vragen te stellen over dit individuele geval”, zegt Gesthuizen. Ook Voordewind zegt de casus niet voor politiek gewin te willen gebruiken. Leers mag wat hen betreft dan ook vertrouwelijk antwoorden op hun vragen.

GroenLinks-Kamerlid Tofik Dibi laat weten dat hij, ondanks de emoties, wil waken voor het overhaast trekken van conclusies tussen het asielbeleid en de zelfmoord. Wel ziet hij dat ‘de wanhoop die asielzoekers ervaren als ze dreigen te worden uitgezet, helaas tot de grootste tragedies kan leiden’. Hij vraagt Leers om ‘met zorg naar de twee achtergebleven weeskinderen te kijken’.

PVV-Kamerlid Sietse Fritsma noemt de zaak ‘heel triest’, maar ziet geen verband met het immigratiebeleid van het huidige kabinet. “Dit gebeurt helaas ook onder andere kabinetten.”

12 april 2012, 13:21
©novum