Vier kandidaten voor Kamervoorzitterschap

De Tweede Kamerleden Khadija Arib (PvdA) , Madeleine van Toorenburg (CDA), Ton Elias (VVD) en Martin Bosma (PVV) willen voorzitter van de Tweede Kamer worden. Zij hopen Anouchka van Miltenburg (VVD) te kunnen opvolgen. Zij trad af wegens kritiek op haar functioneren.

Volgens de Tweede Kamer hadden zich dinsdag bij het verstrijken van de aanmeldingstermijn geen andere kandidaten meer gemeld.

De Kamer kiest de voorzitter woensdag, nadat de kandidaten zich nog eens hebben voorgesteld.

Informatieverstekking

Arib maakt zich zorgen om de informatieverstekking, blijkt uit haar aanmeldingsbrief: ,,In mijn rol als ondervoorzitter merk ik dat informatie aan de Kamer niet altijd tijdig wordt verstrekt. Zowel Kamerleden die behoren tot de coalitie als de oppositie horen over dezelfde informatie te beschikken. Te vaak gaat het hier mis, waardoor het debat over de procedure het debat over de inhoud verdringt.”

Van Toorenburg doet dat ook: ,, Thorbecke pleitte niet voor niets voor een tegemoetkomende houding van bewindspersonen in de richting van het parlement. Of daarvan altijd sprake is, staat helaas met enige regelmaat ter discussie. Het is toch onze eer te na dat wij op belangrijke onderwerpen in onze controlerende taak moeten worden geholpen door succesvolle WOB-verzoeken door derden. ”

Duidelijke taal

Van Elias was al bekend dat hij het debat wil laten ‘herleven’, in duidelijke taal. ,,Vanzelfsprekend hoort daar ook een breuk met de ingeslopen gewoonte bij om beleidskoeterwaals, reeksen afkortingen en onnodige Engelse termen te gebruiken.”

Bosma wil een meer eigenstandige rol van het parlement tegenover van het kabinet. Hij wil dat later toelichten.

12-01-2016 © ANP / Demet TV