Aantal studenten naar nieuw record

Nog nooit studeerden zo veel mensen aan de Nederlandse universiteiten. Dit collegejaar staan 258.054 studenten ingeschreven aan een universiteit. Dat is 1,8 procent meer dan vorig studiejaar en toen was er ook al een record gevestigd.

De universiteitenvereniging VSNU heeft de exacte cijfers maandag bekendgemaakt. De toename komt vooral door buitenlandse studenten. Het aantal nieuwkomers uit andere landen steeg in een jaar tijd van 12.681 naar 15.160, een toename van bijna 20 procent. In totaal studeren er nu 36.711 buitenlanders in Nederland. Ze komen vooral uit Duitsland, China, Italië, Griekenland en Groot-Brittannië.

Het aantal eerstejaars daalde juist licht, van 44.271 naar 43.876. Dat is een afname van 0,9 procent. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de invoering van het leenstelsel. Sinds de zomer is de studiefinanciering geen gift meer, maar een lening die moet worden terugbetaald. Om de invoering voor te zijn, gingen scholieren in de afgelopen jaren meteen van de middelbare school naar de universiteit. Ze lieten volgens het CBS hun tussenjaar in het buitenland schieten. Daardoor was het aantal eerstejaars in de afgelopen jaren gestegen. Nu is de bachelor-instroom terug op het niveau van voor 2013.

De populairste studies zijn Rechtsgeleerdheid, (bijna 14.000 studenten), Psychologie (ruim 12.000) en Geneeskunde (bijna 9500). Ook opleidingen waar studenten vakken van meerdere richtingen volgen, zijn in trek. Zulke ‘sectoroverstijgende’ studies zijn vooral te vinden bij de University Colleges. Zij zagen het aantal studenten in een jaar tijd met ruim 13 procent stijgen. Sinds het jaar 2012/2013 is het aantal zelfs bijna verdubbeld.

08-02-2016 © ANP / Demet TV