Stoplicht halve tel en hele tel langer oranje

Verkeerslichten zullen binnenkort langer op oranje blijven staan. Dat gebeurt om de veiligheid op de weg te vergroten. Op kruispunten op wegen waar je 50 kilometer per uur mag rijden, blijft het licht voortaan 3,5 seconden oranje in plaats van 3.

Ook op kruispunten waar de maximumsnelheid 70 kilometer per uur is, gaat die tijd met een halve tel omhoog (van 4 naar 4,5 seconden). Op wegen van 80 kilometer per uur blijft het oranje licht zelfs een hele seconde langer op oranje staan: 5 in plaats van 4.

Die besluiten zijn genomen na het onderzoek ‘Geeltijden’, uitgevoerd door het bureau Goudappel Coffeng, in opdracht van IVER, de vakvereniging van verkeersregeltechnici. De aanbevelingen zijn overgenomen in het handboek verkeerslichten van het Kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur (CROW).

Minder ongelukken

Veel mensen twijfelen nu als het verkeerslicht op oranje springt of ze door moeten rijden of toch remmen. Nu die tijd langer wordt, zullen vermoedelijk minder mensen door rood rijden en zouden er minder ongelukken moeten gebeuren.

,,We zijn er achter gekomen dat door de tijd iets op te rekken het aantal stoppers aanzienlijke groter wordt”, zegt projectleider Luc Prinsen.

03-03-2016 © Demet TV