Categories Nieuws Artikelen

Herstel Nederlandse economie blijft zwak

De Nederlandse economie krabbelt maar langzaam op na de stevige recessies van de afgelopen jaren. De banken blijven kwetsbaar voor nieuwe schokken, terwijl kleine bedrijven te weinig toegang hebben tot krediet om te kunnen groeien. Het gebrek aan innovatie dat daardoor ontstaat, kan een rem zetten op de toekomstige groei.

Dat stelt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in donderdag gepresenteerde rapporten over de Nederlandse economie. Daarin benadrukt de denktank dat verdere hervormingen noodzakelijk zijn. Zo zou bij aanhoudend herstel van de huizenmarkt de hypotheekrenteaftrek verder moeten worden ingeperkt. Daarnaast zouden banken hun buffers nog meer moeten versterken.

,,Met de zwakke groei in Europa en de rest van de wereld kan Nederland geen stimulans van buiten verwachten”, stelde OESO-topman Angel Gurría. ,,Het is belangrijker dan ooit om het zelf het juiste beleid te voeren.”

Huizenmarkt

De OESO maakt zich onder meer zorgen om het grote aantal huizenbezitters dat kampt met een schuld die hoger is dan de waarde van hun huis. Om die problemen in de toekomst te voorkomen, moet de huizenmarkt verder worden aangepakt. Ook moeten banken weerbaarder worden voor een daling van de huizenprijzen.

Verder schiet de innovatiekracht in Nederland tekort, vindt de adviseur van de rijkere landen. De Nederlandse kenniseconomie hoort weliswaar bij de top van Europa, maar heeft slechts een smalle basis. Vooral het midden- en kleinbedrijf zou meer bij innovatie moeten worden betrokken.

03-03-2016 © Demet TV