Lager opgeleiden vaak te zwaar

Hoe lager iemands onderwijsniveau, hoe vaker hij of zij overgewicht heeft. Van de mensen van 25 jaar of ouder met hooguit basisonderwijs heeft een kwart zelfs ernstig overgewicht (obesitas). Onder universitair opgeleiden is dat 6 procent. Van de laagst opgeleiden met ten hoogste basisonderwijs heeft 65 procent matig of ernstig overgewicht. Van de hoogst opgeleiden is dit 35 procent, blijkt uit cijfers van de Leefstijlmonitor 2015.

Naarmate mensen ouder zijn, neemt de kans op overgewicht toe. Van de jongeren tot twintig jaar heeft 12 procent overgewicht. Vanaf twintig jaar neemt het aantal mensen met overgewicht toe: zes op de tien mensen van vijftig jaar of ouder is te zwaar. Bij obesitas is er dezelfde trend. Sinds 1981 is het aandeel Nederlanders van twintig jaar of ouder met obesitas meer dan verdubbeld.

De Leefstijlmonitor is een samenwerkingsverband van onder meer het CBS, RIVM en het Voedingscentrum.

05-04-2016 © ANP /  Demet TV