DENK wil castratie kinderverkrachters

DENK-Kamerlid Selçuk Öztürk doet bij het Algemeen Overleg Kinderporno op woensdag 13 april een oproep om kinderverkrachters chemisch te castreren. Minister Van der Steur is bezig met modernisering van de zedenwetgeving en DENK vindt dat hij daarbij ook moet kijken naar zwaardere straffen. “Kinderverkrachters verdienen niet een tweede kans met onze kinderen,” aldus Öztürk.

Öztürk verwijst naar studies van de forensisch psychiater Corine de Ruiter. Zij onderzocht in 2003 de dossiers van 94 aanranders en verkrachters. Deze waren behandeld in een TBS-kliniek en vervolgens genezen verklaard. Van deze groep gingen er 32 weer in de fout. Een derde dus, maar als werd uitgesplitst naar personen die als seksuele psychopaat konden worden gekarakteriseerd, liep het percentage op naar tachtig procent. TBS behandeling werkt bij hen blijkbaar niet. Dit wordt verklaard doordat psychopaten kampioen zijn in schijnaanpassing. Ze weten wat de therapeut wil horen en gedragen zich ernaar.

Corine de Ruiter stelt dat chemisch castreren effectief kan zijn. Dit blijkt uit haar rapport ‘Effectieve interventies bij algemeen relationeel en seksueel geweld’, dat ze in 2005 in opdracht van het Ministerie van Justitie schreef. In Nederland is chemische castratie legaal, mits de kinderverkrachter en de psychiater ermee instemmen.

Selçuk Öztürk acht de kans dat psychopathische kinderverkrachters vrijwillig meewerken erg klein. “Juist bij die meest onwillige en gevaarlijke groep moet je als politici de rechter de mogelijkheid geven verplichte chemische castratie op te leggen,” vindt Öztürk.

Öztürk heeft daarbij ook een persoonlijke drijfveer. Hij komt uit Roermond, de stad van de beruchte pedoseksueel Jack E. Die kwam na een vervolging in 2004 na 1 jaar celstraf vrij en vergreep zich opnieuw aan vijf kinderen. “Ik weet nog hoe machteloos ik mijzelf destijds voelde als gemeenteraadslid,” aldus Öztürk. “Nu ik in de Tweede Kamer zit kan ik proberen echt iets tegen kinderverkrachters te doen. Ik zal een motie over chemisch castreren indienen” Öztürk verwijst ook naar Robert M, die toegaf 87 jonge kinderen te hebben misbruikt. Dat lijkt Öztürk een typisch geval waarin verplichte chemische castratie nodig is. Robert M. komt naar verwachting in 2030 vrij. 

13-04-2016