Allochtone leerling presteert steeds beter

Allochtone kinderen doen het steeds beter op de basisschool. Hun prestaties gaan met sprongen vooruit, vooral in de grote steden. Dat blijkt uit nieuwe berekeningen van de Onderwijsinspectie, schrijft het AD vrijdag. Ze scoren nu nog maar nauwelijks minder dan hun autochtone leeftijdsgenoten.

De prestaties van allochtone kinderen in het basisonderwijs bleven jarenlang achter bij die van autochtone leerlingen. Die achterstand begint nu te verdwijnen, blijkt uit de meest recente resultaten van de Cito-toets. De score over heel Nederland bleef vrijwel gelijk, maar de gemiddelde score van achterstandsleerlingen steeg met 0,8 procentpunt.

Vooral de leerlingen met een niet-westerse allochtone achtergrond scoren volgens de inspectie beter. Ze beginnen de basisschool vaak met een achterstand, maar in groep 8 blijken ze die behoorlijk te hebben ingelopen. De prestaties van achterstandsleerlingen van Nederlandse afkomst blijven echter achter.

De verbeteringen zijn volgens deskundigen vooral te danken aan de investeringen in het basisonderwijs van de afgelopen jaren. Scholen krijgen extra geld als ze veel leerlingen hebben van wie de ouders laagopgeleid zijn. Daarmee kunnen ze meer aandacht besteden aan dit soort kinderen.

18 mei 2012, 08:56
© Demet TV