Zorgen om inburgering

Het tegenvallende aantal nieuwkomers dat het inburgeringsexamen haalt, is aanleiding tot onderzoek. Dat schrijft minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken aan de Tweede Kamer. Hij wil in elk geval dat de eisen aan de aanbieders van inburgeringlessen al worden opgeschroefd.

Omdat er al signalen waren dat veel inburgeraars niet aan hun inburgeringsplicht voldoen, krijgen alle nieuwkomers die niet bijtijds actie ondernemen een waarschuwing. Ook krijgen ze een brief als de termijn voor hun inburgering dreigt te verlopen.

Volgens de nieuwe inburgeringswet, die sinds 1 januari 2013 geldt, zijn nieuwkomers zelf verantwoordelijk voor de voorbereiding op het verplichte inburgeringsexamen. Nieuwkomers hebben drie jaar de tijd om aan hun inburgeringsplicht te voldoen.

Van de nieuwkomers uit het eerste kwartaal van 2013, de groep waarvan de inburgeringstermijn dus in het eerste kwartaal van dit jaar is verlopen, was op 1 april de helft nog niet voor het inburgeringsexamen geslaagd.

21-04-2016 © ANP / Demet TV