Categories Nieuws Artikelen

‘Offensief nodig tegen laaggeletterdheid’

Er moet een offensief komen tegen laaggeletterdheid. Het huidige beleid werkt niet, te weinig mensen leren goed lezen. ,,Er moet veel meer gebeuren”, stelt Marja van Bijsterveldt van de Stichting Lezen & Schrijven.

Haar oproep wordt gedeeld door de Sociaal Economische Raad, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, de MBO-Raad, werkgeversclub VNO-NCW, vakbond FNV en de vereniging van bibliotheken.

Volgens een woensdag verschenen rapport van de Rekenkamer doet de overheid te weinig om laaggeletterdheid van een groot deel van de bevolking aan te pakken.

Uit de officiële cijfers blijkt dat 1,3 miljoen mensen in Nederland niet goed genoeg kunnen lezen en schrijven. Ze zitten onder vmbo-niveau. Maar het probleem is groter, schrijft de Rekenkamer: wie niet kan omgaan met cijfers of met alledaagse technologie, is ook laaggeletterd. En dan zou het om 2,5 miljoen Nederlanders gaan: een op de vijf volwassenen, terwijl de aanpak van de overheid zich niet op die groepen richt. Bovendien zijn 65-plussers niet meegenomen in de cijfers.

Het kabinet wil dat 45.000 mensen in de komende jaren beter Nederlands beheersen. Maar het heeft niet bepaald wanneer iemand precies beter Nederlands beheerst. Daardoor is ook niet duidelijk of het beleid vruchten afwerpt.

Volgens minister Jet Bussemaker (Onderwijs) is laaggeletterdheid een complex probleem en is het niet waarschijnlijk dat het aantal mensen dat moeilijk kan lezen en schrijven de komende jaren snel daalt. Ze vindt ook dat speciale cursussen niet alleen aandacht moeten besteden aan taal, maar ook aan rekenen en digitale vaardigheden.

21-04-2016 © ANP / Demet TV