Werkloosheid daalt licht verder

De werkloosheid in Nederland is in maart licht gedaald, naar 6,4 procent van de beroepsbevolking. Een maand eerder stond de werkloosheid op 6,5 procent, eind vorig jaar had 6,6 procent van de 15- tot 75-jarigen geen betaalde baan.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is de afname vooral toe te schrijven aan 25-plussers. De werkloosheid onder jongeren is de afgelopen maanden juist licht gestegen.

In maart telde het CBS 574.000 werklozen. In de afgelopen drie maanden zakte dit aantal met gemiddeld 5000 per maand.

V&D

Het UWV verstrekte vorige maand 470.000 WW-uitkeringen, duizend meer dan een maand eerder. Net als in februari nam vooral het aantal uitkeringen vanuit het grootwinkelbedrijf sterk toe, vanwege het faillissement van onder meer V&D.

In het eerste kwartaal steeg het aantal mensen met betaald werk gemiddeld met 9000 per maand. Hierbij gaat het zowel om werklozen die weer aan de slag gaan, als om nieuwkomers die direct een baan vinden. Hun aantal overtreft het aantal werkenden dat de arbeidsmarkt verlaat.

Vorige maand had 65,5 procent van de 12,7 miljoen 15- tot 75-jarigen in Nederland een betaalde baan. Dat betekent dat 4,4 miljoen mensen in die leeftijdscategorie geen werk hadden. Daarvan worden er 574.000 aangemerkt als werkloos. De anderen zijn niet op zoek naar werk of zijn niet direct beschikbaar om aan de slag te gaan.

21-04-2016 © ANP / Demet TV