D66: geld voor snel taalles aan asielzoeker

Het kabinet moet 75 miljoen euro vrijmaken om asielzoekers snel de Nederlandse taal te laten leren. D66-leider Alexander Pechtold pleitte daar zondag voor in het televisieprogramma Buitenhof.

Tijdens het debat over de Voorjaarsnota komt Pechtold binnenkort opnieuw met een voorstel om vanaf de eerste dag taalles te regelen. Hij doet dat omdat een eerdere oproep hiervoor van de Tweede Kamer volgens hem geen resultaat had.

Een vluchteling kan nu gemiddeld pas na negen maanden beginnen met taalles als de officiële asielprocedure begint. Pechtold vindt dat zo kostbare tijd verloren gaat en ziet ziet liefst dat mensen vanaf de eerste dag dat zijn in Nederland zijn de taal leren. ,,Elke dag dat een vluchteling hier in Nederland op zijn handen moet zitten, is een verloren dag.”

20-06-2016 © ANP / Demet TV