Cursus tegen pestcultuur, maar geen geld tegen discriminatie

Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) denkt erover managers van bedrijven met een cultuur van pesten en andere ongewenste omgangsvormen een verplichte cursus op te leggen. Hij bekijkt momenteel of een proef hiermee juridisch en in de praktijk kan werken.

De cursus is een mogelijke nieuwe manier om in te grijpen en de achterliggende oorzaken aan te pakken. Het moet de bazen helpen het gedrag en de cultuur te veranderen.

Volgend jaar wordt al een speciaal team van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het leven geroepen om bedrijven te helpen bij de aanpak van ongewenst gedrag. Het team gaat leidinggevenden trainen en voorlichting geven, schrijft Asscher in een brief aan de Tweede Kamer. De kosten zijn een half miljoen euro.

Discriminatie

Opvallend genoeg lijkt de minister wel oog te hebben voor de negatieve gevolgen van het pestcultuur op het werk, maar niet voor discriminatie. Met name moslims in Nederland hebben in steeds toenemende mate last van discriminatie op de werkvloer. “Zij hebben last van discriminatie bij het zoeken naar een baan of stage, in het onderwijs, bij contacten met de politie, op straat of in de woonomgeving” aldus de onderzoeksresultaten van het Sociaal Cultureel Planbureau. Desondanks komt dit onderwerp niet op de politieke agenda.

De moslimgemeenschap in Nederland wil graag een oplossing voor de problemen omtrent discriminatie. Zij klagen dat zij stelselmatig gediscrimineerd en buitengesloten worden. Een passend antwoord voor dit probleem wordt maar niet geformuleerd door de politiek. In plaats daarvan zouden allochtonen zich volgens premier Rutte ‘moeten invechten’ op de arbeidsmarkt.

Achterstand OM bij verwerking aangiften discriminatie

Vorige week werd duidelijk dat het Openbaar Ministerie het aantal aangiften van discriminatie niet aankan. Vanwege de beperkte middelen wordt slechts een kwart van de aangiften van discriminatie door het Openbaar Ministerie behandeld. Extra geld voor het OM om de achterstand van het aantal aangiften van discriminatie weg te werken is volgens premier Mark Rutte niet nodig.

Maar o jee als je discrimineert

Premier Rutte heeft wel een boodschap aan mensen die discrimineren: “Dit is een hele domme, foute neiging van je als je dat zou willen doen,” Inderdaad, ze hoeven vooralsnog niet op te pleuren. 

26-09-2016 © Demet TV