Een op de drie migrantenjongeren werkloos

Het Inspraak Orgaan Turken (IOT) wil maatregelen van
demissionair minister Kamp. Het IOT zegt dat één op de drie allochtone jongeren
werkloos is en vindt dat deze jongeren geen eerlijke kans krijgen op de
arbeidsmarkt. Daarom heeft het IOT vandaag samen met SMN een brief geschreven aan Kamp,
waarin zij in eerste instantie vragen om een afspraak.

 

Hier de begeleidende tekst van het IOT:

——————

 

De werkloosheid onder jongeren uit migrantengroepen is in
het eerste kwartaal van 2012 gestegen tot 29,1 procent tegen een werkloosheid
onder autochtone jongeren van 9 procent.

 

In bijgaande brief aan minister Kamp vragen het
Inspraakorgaan Turken (IOT) en het Samenwerkingsverbanden Marokkaanse
Nederlanders (SMN) om een gesprek over maatregelen op drie terreinen:

       effectievere
discriminatiebestrijding

       bevordering
van sociaal kapitaal

       hoger
profijt van het onderwijs

Maatregelen moeten gericht zijn op een eerlijke kansen op de
arbeidsmarkt. Uit de ontwikkeling van de jeugdwerkloosheid op langere termijn
blijkt dat via het Actieplan Jeugdwerkloosheid de werkloosheid van Nederlandse
jongeren na de kredietcrisis wel effectief is bestreden, maar dat migranten
daar nauwelijks profijt van hebben gehad.

 

———————————–

 

En hier de brief van het IOT en SMN.

 

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De heer H.G.J. Kamp

Utrecht, 7 juni 2012

Mijnheer de minister

Graag wenden wij ons tot u naar aanleiding van de
schrikbarende cijfers over de werkloosheid in het eerste kwartaal van dit jaar.
De stijging van de werkloosheid treft de bevolkingsgroepen die wij
vertegenwoordigen onevenredig hard. Het afgelopen jaar is de werkloosheid onder
Turken met vijf en de werkloosheid onder Marokkanen met maar liefst tien
procent gestegen. Met een werkloosheid onder jongeren van een op de drie dreigt
een generatie op te groeien die niet alleen de aansluiting met de arbeidsmarkt,
maar ook de aansluiting met de samenleving mist. 

Bij verschillende gelegenheden hebben wij een groot aantal
praktische maatregelen aangedragen die meteen effect sorteren. Daarbij gaat het
ruwweg om beleid op drie terreinen.

In de eerste plaats moet de overheid een veel actievere rol
spelen als het gaat om discriminatiebestrijding. Door de afschaffing van het
diversiteitsbeleid heeft het kabinet het verkeerde in plaats van het goed
voorbeeld gegeven.

In de tweede plaats zijn er veel meer initiatieven nodig om
allochtone jongeren toe te rusten met sociaal kapitaal. Zij beschikken niet
over effectieve netwerken en contacten om bijvoorbeeld stageplaatsen met
perspectief te vinden.

In de derde plaats zijn initiatieven nodig om het
schoolsucces te bevorderen. Dit kabinet heeft de bestrijding van
onderwijssegregatie afgeschaft en maakt het door de langstudeerdersboete voor
jongeren moeilijker om opleidingen te stapelen. Uit het Onderwijsverslag
2010/2011 blijkt dat daar juist voor onze jongeren de kansen liggen.

Graag willen wij met u en minister Leers spreken over onze
voorstellen om allochtone jongeren een eerlijker kans op de arbeidsmarkt te
geven.

 Hoogachtend,

 

Ahmet Azdural Inspraakorgaan Turken

 

Hasib Moukkadem

 

 

copyright Demet tV

08-06-2012