Categories Nieuws Artikelen

‘Aantal verkeersgewonden niet lager, maar hoger’

Het aantal verkeersgewonden lijkt vorig jaar gedaald, maar dat komt alleen door een gebrekkige registratie door de politie. In werkelijkheid is het aantal verkeersgewonden juist gestegen, meldt verkeersadviesbureau Via.nl. Het bureau vreest dat gemeenten een te rooskleurig beeld van de situatie krijgen.

Over vorig jaar heeft de politie volgens het bureau maar 51 procent van de ernstig gewonden gemeld. Daardoor lijkt er sprake te zijn van een daling, maar uit ziekenhuiscijfers blijkt dat het aantal gewonden juist stijgt.

Bij het bepalen of extra verkeersveiligheidsmaatregelen nodig zijn kijken gemeenten naar het aantal gewonden dat is gevallen. Naar het aantal doden wordt niet gekeken omdat het om kleine aantallen gaat. Dat geeft grote schommelingen en daar kan geen beleid op worden gebaseerd.

Gemeenten moeten zich volgens het bureau niet blindstaren op de politiecijfers. “Om de succesvolle Nederlandse verkeersveiligheidstrein weer op gang te krijgen is een cultuurverandering nodig, waarbij nieuwe informatiebronnen over verkeersonveiligheid een plek krijgen bij gemeenten.”

Daarbij denkt het bureau niet alleen aan ziekenhuiscijfers. Via navigatieapparatuur weet het bureau bijvoorbeeld hoe snel gemiddeld op een weg wordt gereden.

12 juni 2012, 08:02
©Demet TV