Niet eerder zo weinig tienermoeders

Het aantal tienermoeders heeft vorig jaar de laagste stand ooit bereikt. Het aantal meisjes onder de twintig jaar dat vorig jaar een kind kreeg daalde naar 2365, dat komt neer op 4,8 per duizend meisjes. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek donderdag.

Het aantal tienermoeders neemt al enkele tientallen jaren sterk af. Veertig jaar geleden waren er per duizend meisjes onder de 20 jaar nog 22,3 die een kind kregen. In vrijwel geen enkel ander Europees land is het geboortecijfer onder tieners nu zo laag als in Nederland. Alleen Zwitserland scoort iets lager en Slovenië en Denemarken zitten op een vergelijkbaar niveau.

Bij in Nederland geboren Turkse meisjes komen tienermoeders minder vaak voor (2,2 per duizend) dan onder autochtone meisjes (3,5 per duizend). In Nederland geboren Marokkanen zitten op hetzelfde niveau als de autochtonen. Bij de Antilliaanse meisjes is het aantal tienerzwangerschappen echter zes keer zo hoog, ofwel 21. Bij Surinamers zit het cijfer net als vorig jaar rond de veertien.

Onder Antilliaanse meisjes die niet in Nederland zijn geboren, maar er als kind of jongvolwassene heen kwamen is het cijfer een stuk hoger. Daar komen per duizend meisjes 39 tienerzwangerschappen voor. Dat is ongeveer net zo vaak als het aantal tienerzwangerschappen in Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba).

augustus 2012, 09:54
© Demet NU