Turkse Arbeidersvereniging HTIB: Ga stemmen op 12 september!

De Turkse Arbeidersvereniging HTIB roept in een persverklaring de Turkse gemeenschap in Nederland op om te gaan stemmen. Het HTIB benadrukt dat bij de vorige verkiezingen zo’n 50 procent van de Turkse gemeenschap zijn stem heeft uitgebracht en dat dit percentage erg laag is.

Hieronder het persbericht van HTIB:

Op 12 september 2012 gaan wij weer stemmen. Het is een belangrijk moment voor de democratie. Wij kiezen een nieuw parlement en op grond daarvan wordt er een nieuwe regering gevormd.

Een bewuste keuze om onze stem uit te brengen, helpt ons om een latere teleurstelling te voorkomen. Niet klagen, maar stemmen. Als de Turkse gemeenschap wil dat zijn positie op het terrein van onderwijs en arbeidsmarkt verbeterd moet worden, schept dit ook de verplichting om te gaan stemmen.

Op dit moment telt Nederland 400.000 Turkse Nederlanders, onder wie 180.000 kiesgerechtigden. Dit is een niet onbelangrijke kiezersgroep.

Afgelopen week hebben wij vernomen dat de Turkse gemeenschap of leden hiervan niet serieus worden genomen door politici ofwel dat er weinig mensen met een Turkse achtergrond op een verkiesbare plek terecht zijn gekomen. Daarin schuilt een stuk teleurstelling, maar ook hier weer heeft de Turkse gemeenschap een eigen verantwoordelijkheid. Als de wens bestaat dat er meer mensen uit de Turkse gemeenschap politiek actief worden, is er maar één optie mogelijk: voel je verantwoordelijk, wees politiek actief, wees betrokken of raak betrokken. Bij de vorige verkiezingen voor de Tweede Kamer was het percentage van de Turkse Nederlanders dat hun stem uitbracht slechts 50%. Laat je stem horen om dit teleurstellende resultaat duidelijk te overtreffen.

Er staat in Nederland veel op het spel. Laten wij een verstandige keuze maken door het uitbrengen van onze stem voor een sterk en stabiel Nederland en een eerlijke politiek.

Turkse Arbeidersvereniging in Nederland