‘PVV declareerde ten onrechte bij Brussel’

De PVV heeft ten onrechte dertienduizend euro gedeclareerd bij het Europees Parlement. Dat beweert KRO Reporter, dat het declaratiegedrag van de PVV-fractie in Brussel onderzocht en hier vrijdagavond een uitzending aan wijdt.

De PVV ontving het geld voor een rapport dat vorig jaar verscheen over Nederland en de eurozone. Dit is tegen de regels, omdat het onderzoek niet voor de PVV-fractie in het Europarlement, maar voor de fractie in de Tweede Kamer was bestemd.

Later probeerde de PVV nog eens eenzelfde bedrag aan subsidie te krijgen voor de vertaling van het in maart gepresenteerde onderzoek naar de kosten van de euro. Dit verzoek werd niet ingewilligd. Geert Wilders beweert altijd dat zijn partij geen cent subsidie ontvangt.

Volgens het programma is een medewerker van de Europese PVV-fractie ook ingezet voor de campagne voor de Kamerverkiezingen in 201. Dit is niet toegestaan. Zij mogen alleen werkzaamheden verrichten die betrekking hebben met het Europees Parlement.

KRO Reporter meldt ook dat voormalig PVV-Europarlementariër Daniël van der Stoep 24 duizend euro declareerde bij het Europees Parlement voor zijn alcoholontwenningskuur. Van der Stoep veroorzaakte vorig jaar een aanrijding terwijl hij vijf keer zo veel had gedronken als toegestaan.

Van der Stoep spreekt van ‘karaktermoord’ en vindt dat het een privézaak betreft. Hij bevestigt dat de zorgverzekering van de EU een deel van de behandeling heeft vergoed. “Ook een Nederlandse zorgverzekering zou de kosten van deze kliniek op vergelijkbare wijze hebben vergoed”, laat hij weten aan Novum Nieuws. “Sinds wanneer is het een schande dat je verzekerd bent en kosten declareert van zaken waarvoor je verzekerd bent?”

De PVV heeft nog niet gereageerd op het verzoek om een reactie. De opgestapte PVV-Kamerleden Marcial Hernandez en Wim Kortenoeven bevestigen dat in de Haagse fractie is besproken hoe de fractie in Brussel de onderzoeken gefinancierd kon krijgen.

07 september 2012, 14:10
© Demet NU