Categories Nieuws Artikelen

Beatrix: Nederland moet grote veerkracht tonen

Nederland staat voor een opgave die om grote veerkracht vraagt. Dat heeft koningin Beatrix dinsdag gezegd in de troonrede. “De financiële en economische crisis die de wereld sinds 2008 in zijn greep houdt, raakt ook Nederland hard”, zei Beatrix.

Beatrix trok een parallel met de situatie bijna tweehonderd jaar geleden, toen in 1813 na de Franse tijd de grondslag werd gelegd voor het koninkrijk der Nederlanden. Prins Willem-Frederik, de latere koning Willem I, gaf een proclamatie uit, memoreerde de koningin. “Daarin sprak hij niet alleen over de herwonnen vrijheid, maar ook over het grote belang van herstel van de welvaart.”

Van de hele samenleving werd destijds veerkracht gevraagd, zei Beatrix. “Twee eeuwen later, in een heel andere maatschappelijke en staatkundige context, staat ons land opnieuw voor een opgave die om grote veerkracht vraagt.” Economisch herstel volgt niet vanzelf, stelde de koningin.

18 september 2012, 13:34
© Demet TV