Boete voor ruim 1500 inburgeraars

Ruim 1500 migranten die hadden moeten inburgeren maar dat niet deden, hebben een boete van maximaal 1250 euro gekregen. Het gaat vooral om personen die gaan trouwen of getrouwd zijn met een Nederlander en om asielzoekers die een verblijfsrecht kregen en hun nareizende familieleden.

De beboete personen moesten in 2013 en 2014 aan hun inburgering beginnen, zo blijkt uit cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) die woensdag zijn gepubliceerd. Zij konden niet aantonen dat zij voldoende hun best hadden gedaan.

Nieuwkomers hebben drie jaar de tijd om te voldoen aan de inburgeringsplicht. Zij moeten Nederlands leren en zich verdiepen in de Nederlandse samenleving en de Nederlandse normen en waarden. Ook moeten zij kijken welke mogelijkheden zij hebben voor een baan. Het hele traject wordt afgesloten met een examen.

Het inburgeringsplicht is niet geldig voor Turkse staatsburgers, omdat de verplichting in strijd is met het associatieverdrag tussen Turkije en de EU. 

12-04-2017 ANP / Demet TV