Categories Nieuws Artikelen

Steeds meer zorgen over zorg

De zorg is het thema dat volgens de Nederlandse bevolking de meeste aandacht van de politiek moet krijgen. De economie komt op de tweede plaats en het onderwijs op de derde. Dat blijkt uit vrijdag verschenen onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

De zorg moet bij bezuinigingen worden ontzien, vinden veel mensen. De grootste groep ondervraagden betaalt liever hogere belasting of premies dan dat het eigen risico stijgt. Wel denken veel mensen dat in de zorg veel geld kan worden bespaard door meer efficiency en minder geldverspilling.

Ongeveer een derde van de ondervraagden maakt zich zorgen over de mogelijkheid dat ze in de toekomst niet meer de noodzakelijke medische zorg zullen krijgen. Overigens denken veel mensen dat de afgelopen jaren al fors is bezuinigd op de zorg, terwijl de uitgaven in werkelijkheid alleen maar zijn toegenomen.

Twee derde vindt dat het nieuwe kabinet verder moet bezuinigen, of erkent dat dit nodig is. De terreinen waar relatief veel geld naartoe gaat, zoals de zorg, het onderwijs en de AOW, willen veel mensen echter ontzien. Mensen willen vooral bezuinigen op cultuur en ontwikkelingssamenwerking, maar overschatten de bedragen die daar naartoe gaan.

Problemen rond immigratie en integratie zijn voor veel mensen onbelangrijker geworden. Dat komt niet doordat de problemen zijn opgelost, maar doordat zich andere kwesties hebben aangediend. “Men is er een beetje over uitgepraat”, schrijven de onderzoekers.

Nederlanders blijven intussen pessimistisch over de toekomst. Uit eerdere SCP-onderzoeken bleek al dat ongeveer twee derde van de ondervraagden vindt dat het de verkeerde kant op gaat met Nederland. In dit onderzoek ligt het percentage boven de zeventig procent.

De tevredenheid over de Haagse politiek is intussen gezakt naar een dieptepunt: nog maar 39 procent geeft een voldoende. Het onderzoek is gehouden in juli, dus voor de verkiezingen en de verkiezingscampagne. Het SCP peilt geregeld de stemming onder de bevolking, ten behoeve van het kabinet.

28 september 2012, 00:02
© Demet TV