Meer rechten voor flexibele werkkracht in EU

Meer rechten voor flexibele werkkracht in EU

Deeltijdwerkers in de Europese Unie met een contract van meer dan 12 uur per maand krijgen meer rechten. Het gaat om afspraken over beschikbaarheid en over hoelang zij van tevoren moeten worden ingelicht over hun volgende klus. Als die klus op zeer korte termijn is, mogen werkgevers oproepkrachten bij weigering niet ontslaan.

Werkgevers mogen personeel met een nulurencontract niet langer verbieden een extra baan aan te nemen. Daarnaast krijgen flexwerkers recht op een gratis opleiding. En een proeftijd mag in principe niet langer dan zes maanden duren.

Onderhandelaars van de lidstaten en het Europees Parlement hebben een akkoord gesloten over deze wetgeving. Die geldt tot ontevredenheid van de vakbonden niet automatisch voor ambtenaren, militairen, agenten en personeel van hulpdiensten.