Rutte houdt kaken stijf op elkaar over Griekenland

Premier Mark Rutte (VVD) wilde donderdag geen ‘speculatieve uitspraken’ doen over het door Griekenland terug te betalen geleend geld. Dit kwam hem op kritiek uit de Tweede Kamer te staan. Rutte werd verweten in de verkiezingscampagne als VVD-lijsttrekker een ander standpunt te hebben ingenomen dan dat hij nu als premier doet.

In een Kamerdebat over de Europese top die volgende week plaatsvindt in Brussel zei Rutte dat hij ‘geen voeding wil geven aan politieke onrust’ of onrust op de financiële markten. Hij wil het oordeel van de trojka van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de Europese Centrale Bank (ECB) en de Europese Commissie afwachten voordat hij zich uitspreekt over eventueel uitstel of zelfs afstel van de terugbetaling door Griekenland.

D66-leder Alexander Pechtold viel Rutte aan op zijn afwachtende houding. In de verkiezingscampagne deed Rutte gepeperde uitspraken over Griekenland. Hij zei in een debat van RTL in Carré dat Nederland niet alles zal doen om Griekenland binnen de euro te houden.

Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg schoot Rutte te hulp. Ze wees erop dat Rutte in de Kamer aanwezig is als premier, en niet als VVD-voorman. Pechtold deed deze interventie van Van Miltenburg af als ‘volstrekte onzin’.

Ook PVV-Kamerlid Barry Madlener daagde Rutte uit om zijn uitspraken uit de verkiezingscampagne te herhalen. Rutte weigerde dit en bleef bij het standpunt dat de trojka eerst aan zet is. “Heel merkwaardig”, zei Madlener. IMF-directeur Christine Lagarde zei donderdag dat Griekenland mogelijk meer tijd wordt gegund. “Zij maakt nota bene deel uit van de trojka”, zei Madlener.

ChristenUnie-Kamerlid Carola Schouten zei dat minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA) heeft uitgesloten dat de schulden van Griekenland worden kwijtgescholden. Ook daar wilde Rutte niet op reageren.

11 oktober 2012, 16:39
© [CopyRight 2012, Demet TV]