Rutte feliciteert Obama met herverkiezing

Premier Mark Rutte (VVD) heeft Barack Obama woensdagochtend gefeliciteerd met zijn herverkiezing als president van de Verenigde Staten. Hij zegt zich in een reactie te verheugen om de uitstekende samenwerking met Obama voort te zetten.

“Felicitaties aan president Barack Obama met zijn herverkiezing na een bijzonder spannende race”, laat Rutte vanuit Istanbul weten. “Nederland verheugt zich erop om de uitstekende samenwerking met de Obama-administratie op tal van terreinen de komende vier jaar voort te zetten.”

Rutte doelt onder meer op de goede handels- en investeringsrelatie tussen de VS en Nederland. “Wij willen dat die in de toekomst verder groeit. Nederland zal zich daarom inspannen voor de totstandkoming van een vrijhandelsakkoord tussen de VS en de Europese Unie.” Rutte wil daarnaast actief uitvoering geven aan de uitkomsten van de Chicago-top.

Ook minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans (PvdA) feliciteert Obama. Hij spreekt in een reactie onder meer over het belang van een goede samenwerking. “In een veranderende wereld is de trans-Atlantische relatie een ankerpunt. Nederland zal samen met andere partners daarin blijven investeren.”

07 november 2012, 07:50
© [CopyRight 2012, Demet TV]