Bijstandsmoeder levert vijf procent in

Niet alleen hoge inkomens, maar ook sommige groepen met lagere inkomens gaan er door het regeerakkoord op achteruit. Alleenstaande ouders met een minimuminkomen leveren ruim vijf procent aan koopkracht in, blijkt uit berekeningen die het ministerie van Sociale Zaken woensdag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Gezinnen met twee ouders en een minimuminkomen gaan er ruim drie procent op achteruit, alleenstaanden met een minimuminkomen bijna vier procent. Ook echtparen met alleen AOW leveren in. De coalitiepartijen VVD en PvdA stelden tot nu toe dat alleen hogere inkomens zouden inleveren.

Alleenverdieners met kinderen en een middeninkomen leveren ook in: 3,5 procent bij een modaal inkomen en 6,25 procent bij twee keer modaal. Voor tweeverdieners is het beeld gemengd. Partners die beiden een modaal salaris verdienen en geen kinderen hebben, gaan er 2,25 procent op vooruit. Modale gezinnen waarbij een van de ouders fulltime werkt en de andere parttime, leveren 3,25 procent in.

Van de onderzochte groepen is de teruggang is gemiddeld het grootst bij alleenverdieners met twee keer modaal en bij gepensioneerden met een aanvullend pensioen van tienduizend euro (beiden 6,25 procent achteruit). Alleenstaande ouders met een minimumloon gaan er het meest op vooruit (6,75 procent).

Het ministerie heeft de gevolgen voor achttien groepen Nederlanders becijferd. Het gaat om de effecten over de gehele kabinetsperiode, van 2013 tot en met 2017. De oppositie in de Tweede Kamer had aangedrongen op meer informatie over de koopkrachtgevolgen.

Minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher (PvdA) schrijft aan de Kamer dat hij de zorgen begrijpt die bij mensen leven over de gevolgen van de kabinetsplannen voor hun portemonnee. “Ik kan deze zorgen en onzekerheid op dit moment niet volledig wegnemen”, voegt hij eraan toe.

Asscher benadrukt dat de koopkrachtplaatjes erg onzeker zijn, omdat alles afhangt van hoe de economie zich de komende jaren ontwikkelt. Bij de uitwerking van het regeerakkoord tot concrete wetsvoorstellen zal het kabinet steeds de gevolgen voor de koopkracht in de gaten houden. Als bepaalde groepen te veel inleveren, zal het kabinet ingrijpen.

07 november 2012, 13:20
© [CopyRight 2012, Demet TV]