Nibud: koopkrachtverlies tot 16 procent

Het regeerakkoord van VVD en PvdA kan leiden tot een koopkrachtverlies tot zestien procent. Voor sommige groepen is er echter een plus van vijf procent. De inkomensafhankelijke zorgpremie zorgt voor het koopkrachtverlies bij hogere inkomens, staat in de doorrekening van het budgetinstituut dat maandag is gepubliceerd.

De berekeningen zijn inmiddels achterhaald, aangezien de invoering van de inkomensafhankelijke premie van de baan is. De top van het kabinet overlegt sinds maandagmiddag 14.00 uur over een alternatief plan, waarbij waarschijnlijk wordt genivelleerd via de inkomstenbelasting. Het Nibud zal dit nieuwe plan echter ook doorrekenen op koopkrachteffecten.

Het Nibud stelt verder dat voor de midden- en lage inkomens de koopkrachteffecten ‘veel minder rigoureus’ zijn dan eerder werd gesuggereerd. Dat komt doordat het instituut bij de berekening meer factoren heeft meegenomen, zoals de huurtoeslag en het inkomensafhankelijke eigen risico bij de zorgpremie die mensen straks zouden gaan betalen.

Uit de honderd voorbeeldhuishoudens die het Nibud heeft doorgerekend, blijkt dat ouderen die vervroegd met pensioen zijn gegaan het hardst worden geraakt: zij leveren bijna vijftien tot zestien procent in. Dat komt omdat de aanvullende pensioenen dalen terwijl de prijzen stijgen en omdat ze een inkomensafhankelijke zorgpremie zouden moeten betalen terwijl de zorgtoeslag verdwijnt.

Werken loont, schrijft het Nibud. De meeste tweeverdieners gaan er op vooruit, ongeacht of ze kinderen hebben. Pas als het inkomen hoger wordt dan 75 duizend euro per jaar, is er een koopkrachtdaling te zien. Zo gaat een stel met twee kinderen die dertigduizend en twintigduizend euro verdienen er 2,1 procent op vooruit. Dat is 75 euro per maand.

Het hardst geraakt worden ouderen die vervroegd met pensioen zijn gegaan: zij leveren bijna vijftien tot zestien procent in. Dat komt omdat de aanvullende pensioenen dalen terwijl de prijzen stijgen en omdat de een inkomensafhankelijke zorgpremie zouden moeten betalen terwijl de zorgtoeslag verdwijnt.

Een alleenstaande ouder met een bijstandsuitkering gaat er honderd euro op achteruit. Dat is een koopkrachtdaling van 6,4 procent. Een paar zonder kinderen met één kostwinner met een modaal inkomen gaat er 1,3 procent op achteruit.

Een paar met drie kinderen met eveneens één kostwinner die twee keer modaal verdient gaat er meer op achteruit: 8,4 procent ofwel 336 euro per maand. Ook alleenstaande ouderen met een klein aanvullend pensioen leveren in. Zij gaan er 6,8 procent op achteruit, 120 euro per maand.

12 november 2012, 17:06
©Demet TV