Rutte ziet steun voor bezuinigingen

Nederlanders begrijpen ‘meer dan ooit’ dat bezuinigingen en andere moeilijke maatregelen nodig zijn om de economische crisis op te lossen. Dat heeft premier Mark Rutte (VVD) gezegd in de regeringsverklaring die hij dinsdag aflegde in de Tweede Kamer.

“Grote beslissingen zijn nodig en pijnlijke maatregelen zijn onvermijdelijk. Daar is de samenleving diep van doordrongen”, zei Rutte. “Mensen beseffen meer dan ooit dat de crisis niet vanzelf overwaait. In dit breed gedragen maatschappelijk besef ligt de basis van het regeerakkoord.”

Rutte ging ook in op de ophef over de inkomensafhankelijke zorgpremie van de afgelopen weken. “De bereidheid van mensen om een bijdrage te leveren is niet vanzelfsprekend. Dat heeft de politieke actualiteit van de afgelopen twee weken laten zien”, zei Rutte. “Juist als de politiek veel van mensen vraagt, is rust belangrijk.”

De zorgpremie was vooral bij de VVD-achterban omstreden omdat hoge inkomens veel koopkracht inleverden. Met de maandag gepresenteerde oplossing blijven er negatieve effecten, zei Rutte. “Dat kan niet anders. Maar het is wel een oplossing die rekening houdt met alle inkomensgroepen.”

Het nieuwe kabinet van VVD en PvdA wil ‘geen dogma’s, maar doorbraken’, zei Rutte. Hij plaatste zijn tweede kabinet in een traditie van enkele roemruchte eerdere kabinetten. Hij memoreerde de pacificatie in 1917, toen het kabinet onder leiding van zijn liberale voorganger Pieter Cort van der Linden het bijzonder onderwijs en het algemeen kiesrecht regelde.

Ook noemde hij de kabinetten na de Tweede Wereldoorlog van Willem Drees en het kabinet dat in 1983 het Akkoord van Wassenaar sloot. “In die traditie staat dit kabinet, een traditie van besluitvaardigheid en niet weglopen voor problemen.”

Rutte herhaalde de drie pijlers waarop dit kabinet is gestoeld: een solide begroting, evenwichtige inkomensverdeling en economische groei. Ook ging hij kort in op de problemen in de eurozone. De premier onderstreepte het belang van een goed werkende interne Europese markt en een stabiele euro. Het kabinet is ‘bereid de helpende hand uit te steken naar andere landen, maar niet tegen elke prijs’, zo waarschuwde hij.

13 november 2012, 15:34
©Demet TV