Pechtold: kabinet ontbeert missie

De VVD en de PvdA hebben wel een gezamenlijk kabinet, maar geen gedeelde visie. “Dit missionaire kabinet heeft geen missie”, zei D66-leider Alexander Pechtold dinsdagavond tijdens het Kamerdebat over de regeringsverklaring.

Pechtold hekelde de manier van onderhandelen van de VVD en de PvdA, waarbij wensen tegen elkaar werden uitgeruild. Hij wreef de twee coalitiepartijen de gebroken verkiezingsbeloftes in en memoreerde dat de VVD in de campagne waarschuwde voor het ‘gevaar van de socialisten’ en de PvdA af wilde van ‘Rutte’s rotbeleid’.

“Mensen begrijpen dat politici compromissen sluiten”, zei Pechtold. “Mensen begrijpen niet dat politici hun belangrijkste beloften niet nakomen.”

De D66-voorman prijst de plannen van het kabinet om hervormingen op de arbeidsmarkt, de woningmarkt en het openbaar bestuur door te voeren. Wel wil hij dat het kabinet afrekenbare doelen formuleert en de sociale partners erbij betrekt.

Felle kritiek uitte Pechtold op de beperkte groene ambities van het kabinet en het ontbreken van een duidelijke visie op de toekomst van Europa. Ook het korten op ontwikkelingssamenwerking is D66 een doorn in het oog. Verwijzend naar het gedoe rond de zorgpremie besloot Pechtold met een oproep aan het kabinet: “Geen gedonder meer, aan de slag!”

14 november 2012, 09:55
©Demet TV