GroenLinks: kabinet laat zwaksten in de steek

GroenLinks is zeer kritisch over het beleid dat het kabinet voert ten aanzien van asielzoekers, migranten en ontwikkelingslanden. GroenLinks-fractieleider Bram van Ojik laakte dinsdag het strafbaar stellen van illegaliteit, het verlengen van het aantal jaren voordat migranten mogen stemmen en de bezuiniging op ontwikkelingshulp.

“De VVD en de PvdA slaan geen bruggen naar alle Nederlanders”, zei Van Ojik dinsdag in het debat over de regeringsverklaring. “De boodschap tegen de meest kwetsbaren is keihard: u hoort er niet bij.”

Van Ojik is fel gekant tegen het schrappen van een miljard euro voor ontwikkelingshulp. Hij vindt het ‘niet te verteren dat de allerarmsten in de wereld van dit kabinet de rekening gepresenteerd krijgen’.

De groene ambities van het kabinet van VVD en PvdA zijn ook volstrekt onvoldoende, meent Van Ojik. “Waarom maakt het kabinet niet serieus werk van natuur? Waarom draait het kabinet de bezuinigingen van staatssecretaris Henk Bleker niet terug?”

Desondanks wil Van Ojik het kabinet constructief tegemoet treden. “Mijn fractie is beperkt in numerieke omvang, maar het kabinet kan veel baat hebben bij onze ideeën. Zo zijn er doelen gesteld voor duurzame energie, maar ontbreken de maatregelen die daarbij horen. Bij de uitwerking van zulke doelstellingen zoeken wij graag de samenwerking met het kabinet.”

14 november 2012, 10:05
©Demet TV