Voortgezet onderwijs slaat handen ineen

De schoolbesturen in het voortgezet onderwijs bundelen hun krachten. Hun organisatie, de VO-raad, verdwijnt en wordt vervangen door de Vereniging VO. Voorzitter van de VO-raad Sjoerd Slagter spreekt maandag in Trouw van een ‘doorbraak’.

De zeven betrokken organisaties leggen het voorstel maandag voor aan hun leden. De eerste stap is een overlegraad die de overgang moet voorbereiden. De nieuwe vereniging kan dan begin 2014 van start gaan.

“Het kabinet zegt dat het niet bezuinigt op onderwijs. Wij zien iets anders”, zegt Slagter. “Het onderwijs staat onder druk. Dat vereist een helder geluid.”

Schoolbesturen laten zich behalve door de VO-raad ook vertegenwoordigen door naar geloofsovertuiging verdeelde organisaties. Zo is VOS-ABB de spreekbuis voor openbare scholen en de Besturenraad voor protestants-christelijke. Die namen soms een ander standpunt in dan de VO-raad. Slagter denkt dat sommige organisaties zich gaan opheffen en andere zich meer dan nu beperken tot diensten aan hun eigen leden.

De nieuwe vereniging gaat namens alle besturen optreden. Leraren, ouders en leerlingen worden uitgenodigd voor een zogenoemd VO-Forum, waarin ze invloed kunnen uitoefenen op de standpunten van de vereniging. “Met die ene vereniging worden we minder snel uit elkaar gespeeld. En het is veel efficiënter – het scheelt per jaar al gauw twee weken vergaderen.”

De voorzitters van de zeven organisaties hebben zich al achter het plan geschaard. “Het is een belangrijke stap in een natuurlijk proces”, zegt Wim Kuiper van de Besturenraad in de krant. “In de praktijk werken we de afgelopen jaren al steeds meer samen.” Hij verzekert overigens dat de Besturenraad niet wordt opgeheven. “Wat wij doen op het gebied van de christelijke identiteit kan je niet overlaten aan zo’n vereniging voor het hele voortgezet onderwijs.”

19 november 2012, 06:31
©Demet TV