Kinderbijslag vreemdelingen toch terecht geweigerd

Vreemdelingen die niet tot Nederland zijn toegelaten hoeven toch geen kinderbijslag te krijgen. De Sociale Verzekeringsbank heeft niet gediscrimineerd door aan deze groep kinderbijslag te weigeren, oordeelt de Hoge Raad vrijdag.

Meerdere ouders hadden bezwaar gemaakt toen


de Sociale Verzekeringsbank weigerde hun kinderbijslag te geven. Bij meerdere rechtbanken werden zaken aangespannen. Die oordeelden allemaal dat de bijslag terecht is geweigerd.

De ouders gingen in beroep bij de Centrale Raad van Beroep. Die oordeelde dat de ouders wel recht hadden op kinderbijslag, maar de Hoge Raad heeft nu bepaald dat de weigering volgens internationaal recht geen discriminatie oplevert. Ook is de uitsluiting niet in strijd met het recht op familieleven.

23 november 2012, 11:31
©Demet TV