PVV: bezuinigingen ontwikkelingshulp veel kleiner

De bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking valt lager uit dan het kabinet zegt. Het kabinet heeft het over een miljard euro per jaar, maar in werkelijkheid gaat het om tweehonderd miljoen. Dat zegt PVV-Kamerlid Joram van Klaveren.

Volgens het regeerakkoord van VVD en PvdA wordt er vanaf 2017 een miljard euro bezuinigd.


 Tegelijkertijd lopen echter de uitgaven automatisch op, onder meer doordat het budget voor ontwikkelingshulp een percentage is van het bruto nationaal product. Per saldo wordt er in 2017 ‘slechts’ tweehonderd miljoen minder uitgegeven dan nu: 4,1 miljard euro in plaats van 4,3 miljard.

Van Klaveren stelt dat het kabinet ‘opnieuw een loopje neemt met de waarheid’. “De VVD heeft ook op dit punt haar kiezers voor de gek gehouden”, zegt de PVV’er, die donderdag een debat zal aanvragen over de kwestie.

29 november 2012, 09:36
©Demet TV