Nederlander iets tevredener over politie

De tevredenheid over de politie is vorig jaar toegenomen. De jaren daarvoor was steeds sprake van een kleine daling van het percentage dat tevreden was over het contact met de politie. Dit blijkt maandag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook op andere gebieden zijn Nederlanders iets positiever over de politie.

Dertig procent van de bevolking had vorig jaar contact met de politie in de eigen gemeente.


Dat kan gebeuren bij een controle, bij het doen van een aangifte of bij het maken van een praatje met een agent op straat. Ruim zestig procent was tevreden over dit contact. Van 2008 tot 2010 was dit gedaald van bijna zestig procent naar 57 procent.

De tevredenheid over het functioneren van de politie steeg van 42 naar 44 procent, maar is nog net niet terug op het niveau van 2008. Verder zijn mensen het minder vaak eens met stellingen als ‘de politie komt snel als je ze roept (achttien procent) of ‘de politie heeft hier te weinig tijd voor allerlei zaken’ (28 procent).

Bijna veertig procent vindt dat de politie te weinig uit de auto komt. Bijna de helft vindt dat de politie te weinig in de buurt komt.

03 december 2012, 10:46
©Demet TV