Joden geschokt door omroepplannen

Vertegenwoordigers van de joodse gemeenschap zijn geschokt over de kabinetsplannen voor kleine levensbeschouwelijke omroepen. Rabbijn Awraham Soetendorp laat in een persbericht weten te vrezen voor het veiligheidsgevoel van de joodse gemeenschap, nu het kabinet heeft bekendgemaakt dat het budget vanaf 2016 op nul wordt gezet.

Volgens de rabbijn wordt de ‘de nesjomme, de ziel van de joodse gemeenschap, wederom in de kou’ gezet. “Zeker voor de joodse gemeenschap geldt dat nu opnieuw het gevoel van innerlijke veiligheid wordt aangetast. Want hoe veiliger men zich voelt in de eigen identiteit, des te opener men staat ten opzichte van de gehele samenleving.”

Ook de voorzitter van het Nederlands Auschwitz Comité reageerde donderdag ontsteld. “Ik weet uit ervaring hoeveel ons al is afgepakt. Nu dit ook nog?” Het Centraal Joods Overleg is evenmin te spreken over het plan van staatssecretaris Sander Dekker (VVD).


“Religieuze minderheden worden zo monddood gemaakt en hun maatschappelijke positie ernstig ondergraven”, zegt voorzitter Willem Koster.

Voor het stichten van een eigen omroepvereniging, zoals de VARA of de EO, zou de Joodse Omroep minstens vijftigduizend leden nodig hebben. “Door tragische ontwikkelingen in de vorige eeuw kan de joodse gemeenschap nooit de vereiste drempel halen. Kwantiteit mag nooit allesbepalend zijn voor een fatsoenlijke overheid”, reageert journalist Frits Barend in het persbericht.

De Joodse Omroep zendt, net als de andere zogeheten 2.42-omroepen, religieuze programmering uit voor de eigen achterban. Naast joden hebben moslims, hindoes, boeddhisten, christenen en humanisten eigen zendtijd op de publieke netten. Alle kleine omroepen hebben ontzet en geschokt gereageerd op de kabinetsplannen om hun budget te schrappen.

06 december 2012, 15:45
©Demet TV