Negen op tien Nederlanders voelt zich gelukkig

Bijna negen op de tien volwassen Nederlanders voelen zich ondanks de financiële crisis gelukkig. Dat geldt vooral voor mensen die samenwonen met een partner, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

Van alle volwassenen die samenwonen met een partner is 92 procent gelukkig. Van de mensen die niet samenwonen met een partner geeft ruim tachtig procent aan gelukkig te zijn. Alleenstaande ouders zijn vaker gelukkig (85 procent) als ze kinderen in huis hebben.

Jongeren tot 25 jaar zijn over het algemeen het meest gelukkig met of zonder partner.


In hogere leeftijdsgroepen wordt het steeds belangrijker voor het geluk om een wederhelft te hebben. Het verschil is vooral bij de 45 tot 65-jarigen groot met 21 procentpunten. Zo’n dertig procent in die leeftijdsgroep is niet gelukkig.

Het geluksgevoel is verder onder hoogopgeleiden iets hoger dan laagopgeleiden. Bovendien hangt bij laagopgeleiden het hebben van een partner sterker samen met dat gevoel dan voor middelbaar- of hoogopgeleiden.

21 december 2012, 10:15
©Demet TV