Groei Rotterdamse haven boven verwachting

De groei van de overslag in de Rotterdamse haven is afgelopen jaar met 1,7 procent hoger uitgekomen dan het havenbedrijf zelf had ingeschat. Dat blijkt uit de vrijdag gepubliceerde cijfers van het Rotterdamse havenbedrijf. Dat had een groei van een procent voorspeld.

De groei van de overslag is in de loop van het jaar wel flink gedempt. Halverwege het jaar stond de groei nog op 3,2 procent. In het derde kwartaal was dat al afgenomen tot 1,7 procent.

In totaal passeerde gedurende het jaar 442 miljoen ton goederen de haven, een record. De overslag van containers nam toe dankzij de export. De lagere staalproductie in Europa zorgde juist voor een daling van droog massagoed, met name ertsen.


Dat werd gecompenseerd door een toename in ‘natte bulk’, vooral olie- en olieproducten.Het havenbedrijf benadrukt dat de kwakkelende economie wel degelijk invloed heeft op de haven. “De positieve overslagcijfers nemen niet weg dat bij veel bedrijven de winstmarges onder druk staan, men soms rode cijfers schrijft of personeel wordt ontslagen”, verklaart directeur Hans Smits.

Voor volgend jaar verwacht het havenbedrijf een ‘bescheiden’ groei van ongeveer twee procent, gedreven door de vooruitzichten van de Duitse economie. De overslag gaat daardoor de 450 miljoen ton naderen. In de jaren daarna verwacht het havenbedrijf een versnelling van de groei door toename van de overslagmogelijkheden en betere economische vooruitzichten.

28 december 2012, 10:28
©Demet TV