Aandacht voor 50 jaar Turkse migratie

Het Turks Platform Den Haag heeft vorige week zijn plannen gepresenteerd voor het aankomende jaar. Omdat 2014 in het teken staat van 50 jaar Turkse migranten in Nederland, wil het Turks Platform Den Haag daar uitvoerig bij stilstaan met het organiseren van 9 verschillende activiteiten. De activiteiten moeten meer bekendheid geven over het migratieproces, laat het Turks Platform Den Haag middels een persbijeenkomst weten.

De migratie vanuit Turkije is in 1964 op gang gekomen. Met name laagopgeleide Turken zijn toen naar Nederland gehaald om te voorzien in de arbeidsbehoefte die Nederland toen nog had.